Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Saitama Seibu Lions 0 0 1 0 0 0 1 1 X 3
Tohoku Rakuten 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Batting

Ligas