Info

Fin Takuya Komura 6 4 0
Yuga Tashiro 7 6 2

Tours