Info

 
 
Fin Yusuke Takahashi 7 6 2
Takuto Niki 5 1 0

Tours