Fin Victor Núñez 2 6 0
Pedro Sakamoto 6 7 2

Tours