Fin Marko Djokovic 4 1 0
Matteo Viola 6 6 2

Tours